Trưởng nhóm Kinh doanh - MRBN Toàn thời gian Job

18-05-2023 23:31   Ngân hàng   Toàn Quốc   181 lượt xem Reference: 29848
Chi tiết về Tin tuyển dụng

Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (MSB) cần tuyển vị trí Trưởng nhóm kinh doanh​ với mô tả công việc như sau:

1. Hỗ trợ Giám đốc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của trung tâm KHCN:

- Nghiên cứu thị trường và tình hình dân cư trên địa bàn để thu thập thông tin liên quan phục vụ cho việc xác định đối tượng khách hàng mục tiêu, cách thức, biện pháp tiếp cận, tiếp thị. Đồng thời, không ngừng tạo dựng các mối quan hệ với chính quyền, tổ chức, hiệp hội, cá nhân... nhằm phục vụ cho việc phát triển, khai thác khách hàng.

- Xây dựng chương trình, kế hoạch hành động nhằm đạt được các chỉ tiêu kinh doanh được giao;

- Tổ chức triển khai kế hoạch kinh doanh của trung tâm thông qua việc phân bổ các nguồn lực, phân công công việc, đánh giá kết quả thực hiện nhằm đưa ra các biện pháp tăng cường hiệu quả triển khai, hỗ trợ CBNV trung tâm hoàn thành nhiệm vụ;

- Giải quyết các công việc (khiếu nại, rủi ro...) thuộc thẩm quyền.

2. Hỗ trợ Giám đốc quản lý công tác chất lượng dịch vụ:
- Cập nhật và tổ chức thực hiện các chính sách, quy chế, quy định về chất lượng dịch vụ theo quy định của Maritime Bank;

- Nghiên cứu, đề xuất, áp dụng các biện pháp tăng cường chất lượng dịch vụ tại Trung tâm;

- Giám sát, đánh giá, đôn đốc, nhắc nhở việc thực hiện công tác chất lượng dịch vụ của từng cá nhân cũng như của Trung tâm nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ vượt trội cho khách hàng.

3. Tham gia quản lý nhân sự tại Trung tâm:
- Quản lý, và giải quyết các chế độ đối với người lao động theo quy định của Maritime Bank, phân công/ủy quyền của Giám đốc;
- Nắm bắt tâm tư, động viên, khuyến khích, hỗ trợ CBNV tại Trung tâm hoàn thành nhiệm vụ;
- Tạo dựng môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp phù hợp với văn hóa của Maritime Bank;

4. Đào tạo, huấn luyện và tham gia phát triển đội ngũ (tuyển dụng) nhân sự

5. Đề xuất các sáng kiến cải tiến chất lượng dịch vụ, tăng cường hiệu quả kinh doanh thông qua việc nghiên cứu, phân tích, đánh giá quá trình hoạt động của trung tâm cũng như đưa vào áp dụng các công cụ, biện pháp tiên tiến trong quản lý, điều hành và phát triển hoạt động kinh doanh.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

1. Học vấn:

Tốt nhiệp Đại học trở lên chuyên ngành kinh tế, tài chính, ngân hàng, quản trị kinh doanh

2. Kinh nghiệm

Ít nhất 3-5 năm kinh nghiệm trở nên

Sử dụng thành thạo các phần mềm ứng dụng văn phòng

Tối thiểu bằng B, giao tiếp bằng tiếng Anh


Link gốc: [***]
Mô tả ngắn về Nhà tuyển dụng
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam là ngân hàng thương mại cổ phần được cấp giấy phép thành lập đầu tiên tại Việt Nam, được thành lập năm 1991 tại thành phố Hải Phòng.