SCB tuyển dụng: Giao Dịch Viên - KV ĐÀ NẴNG Toàn thời gian Job

13-05-2023 00:00   Ngân hàng   Toàn Quốc   99 lượt xem Reference: 26979
Chi tiết về Tin tuyển dụng

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

1. Thực hiện nghiệp vụ trong công tác giao dịch với Khách hàng (KH)

 • Thực hiện các giao dịch liên quan đến tiền gửi của KH mở tại SCB... (trừ cho vay KHCN bảo đảm bằng số dư tài khoản tiền gửi đối với KHDN) và các yêu cầu khác có liên quan của KH theo quy định.
 • Thực hiện các dịch vụ, tác nghiệp liên quan đến thẻ, ngân hàng điện tử, chuyển tiền, thanh toán hóa đơn, kiều hối, thu đổi/mua bán ngoại tệ, vàng và các dịch vụ khác theo quy định của SCB.
 • Quản lý hồ sơ, các loại tài khoản tiền gửi, tiền vay, ngoại bảng,… của KH.
 • Thực hiện kiểm tra, hậu kiểm các chứng từ kế toán phát sinh trong ngày theo Quy định hậu kiểm và lưu trữ chứng từ kế toán của SCB.
 • Thực hiện hạch toán thu chi tiền mặt, ngoại tệ, vàng..., nhập–xuất ngoại bảng tài sản bảo đảm (đối với nghiệp vụ cho vay cầm cố Sổ/Thẻ tiết kiệm), tài sản quý, giấy tờ có giá.... theo các quy trình, quy định có liên quan.
 • Thực hiện các nghiệp vụ kế toán liên quan đến kế toán giao dịch, các văn bản/giấy tờ giao dịch, các chứng từ phát sinh liên quan đến tài khoản tiền gửi của ĐVKD mở tại Ngân hàng Nhà nước Tỉnh/Thành phố và các tổ chức tín dụng khác tại địa phương.
 • Tạm ứng, quản lý và theo dõi các ấn chỉ quan trọng theo quy định của SCB.
 • Theo dõi, cập nhật kịp thời các quy định, quy trình nghiệp vụ, sản phẩm huy động và dịch vụ mới, tỷ giá, lãi suất, phí... phục vụ cho công tác giao dịch và hạch toán các nghiệp vụ.
 • Thực hiện các công tác khác phù hợp với tình hình triển khai các sản phẩm nghiệp vụ, chương trình quản lý và mô hình kinh doanh theo từng thời kỳ.

2. Thực hiện và quản lý công tác chăm sóc Khách hàng

 • Thực hiện công tác CSKH theo chủ trương, định hướng, chính sách của SCB
 • Thu thập, tổng hợp thông tin KH phục vụ cho hoạt động kinh doanh của ĐVKD và của SCB
 • Tiếp nhận, phối hợp xử lý và phản hồi thông tin về các đóng góp, khiếu nại, thắc mắc của KH
 • Tư vấn sản phẩm, dịch vụ khi KH có phát sinh nhu cầu tư vấn trong quá trình thực hiện giao dịch tại quầy

3. Thực hiện công tác Ngân quỹ và quản lý tài sản được giao

 • Chịu trách nhiệm quản lý, đảm bảo an toàn tiền mặt, tài sản quý, GTCG được giao; chịu trách nhiệm khi có tổn thất xảy ra đối với các giao dịch thu chi tiền mặt, tài sản quý, GTCG đã thực hiện; đảm bảo số dư tồn quỹ thực tế tại bất kỳ thời điểm nào phải khớp đúng với số liệu tồn quỹ trên sổ sách kế toán.
 • Thực hiện công tác thu, chi, giao, nhận tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá với KH, TCTD khác theo đúng quy định của Ngân hàng Nhà nước và của SCB.
 • Kiểm đếm, chọn lọc, đóng gói, niêm phong tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá chính xác đối với các giao dịch

4. Thực hiện nhiệm vụ Thủ quỹ (kiêm nhiệm) theo sự phân công của Lãnh đạo ĐVKD

 • Chịu trách nhiệm quản lý, đảm bảo an toàn tiền mặt, tài sản quý, GTCG, ấn chỉ quan trọng, hồ sơ tài sản bảo đảm và các tài sản khác mà mình được giao; chịu trách nhiệm khi có tổn thất xảy ra đối với các giao dịch thu chi, giao nhận tiền mặt, tài sản quý, GTCG đã thực hiện; đảm bảo số dư tồn quỹ thực tế tại bất kỳ thời điểm nào phải khớp đúng với số liệu tồn quỹ trên sổ sách kế toán
 • Thực hiện công tác điều/tiếp quỹ giữa ĐVKD với Hội sở/Cụm Kho quỹ, giữa các ĐVKD với nhau (nếu có) đảm bảo an toàn, hiệu quả.
 • Thực hiện điều chuyển tiền (ứng quỹ/hoàn quỹ) với GDV theo chứng từ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Giám sát tồn quỹ của GDV trên Chương trình quản lý.
 • Thực hiện cân đối, điều phối tồn quỹ hợp lý, đảm bảo không vượt hạn mức tồn quỹ của ĐVKD theo quy định trong từng thời kỳ.
 • Thực hiện kiểm kê quỹ, kiểm kê tài sản theo định kỳ/đột xuất tại đơn vị theo đúng quy định.
 • Thực hiện giao nhận, nhập xuất và quản lý ấn chỉ quan trọng, hồ sơ tài sản bảo đảm trong nội bộ Đơn vị
 • Mở các loại sổ sách nghiệp vụ kho quỹ theo đúng quy định. Thực hiện ghi chép sổ sách nghiệp vụ đầy đủ, rõ ràng, chính xác.
 • Quản lý và bảo quản chìa khóa cửa kho, két tiền, két sắt,... đang sử dụng theo quy định.
 • Xử lý, sắp xếp, kiểm tra chứng từ giao dịch trong ngày đảm bảo đầy đủ và lưu trữ chứng từ theo quy định chế độ chứng từ kế toán
 • Lập báo cáo liên quan đến công tác Ngân quỹ theo định kỳ hoặc đột xuất.

4. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Lãnh đạo cấp trên.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các chuyên ngành có liên quan: Kế toán, Tài chính ngân hàng, Kinh tế, Quản trị kinh doanh

Tin học: Sử dụng thành thạo các ứng dụng tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint, ...).

Ngoại ngữ: Có khả năng đọc, hiểu tài liệu chuyên ngành hoặc tương đương trình độ B (Tiếng Anh) trở lên.

Kinh nghiệm: Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Ngân hàng tại vị trí Giao dịch viên, Kế toán, Kiểm ngân

Kiến thức:

 • Nắm vững các quy định, quy trình nghiệp vụ Ngân hàng.
 • Nắm vững quy định, quy trình về nghiệp vụ kho quỹ

Kỹ năng:

 • Kỹ năng giao tiếp
 • Kỹ năng kiểm đếm và phân biệt tiền thật, giả
 • Kỹ năng tác nghiệp kho quỹ
 • Kỹ năng lập báo cáo
 • Kỹ năng phân tích, đánh giá và giải quyết vấn đề.


Link gốc: [***]
Mô tả ngắn về Nhà tuyển dụng
Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn (tên giao dịch bằng tiếng Anh Sai Gon Joint Stock Commercial Bank, viết tắt là SCB)