Phó Giám đốc Phòng Giao dịch Đặc thù Toàn thời gian Job

16-06-2023 06:31   Ngân hàng   Toàn Quốc   203 lượt xem Reference: 24800
Chi tiết về Tin tuyển dụng

Ngân hàng Bản Việt đnag tuyển dụng vị trí này tại Đà Nẵng.

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Trực tiếp phụ trách, chịu trách nhiệm chính công tác xử lý giao dịch, kế toán – ngân quỹ của đơn vị:

1. Xử lý giao dịch:

 • Tổ chức thực hiện và ký kiểm soát việc thực hiện các nghiệp vụ, các giao dịch thu/ chi tiền mặt, chuyển khoản: tiền gửi thanh toán, tiền gửi tiết kiệm, thu vốn và lãi vay (không liên quan đến giải chấp và/ hoặc tất toán khoản vay), chuyển tiền nội địa, hạch toán mua/ bán ngoại tệ tiền mặt/ chuyển khoản, thu đổi, chi trả kiều hối, thẻ,...đảm bảo các giao dịch này đều thực hiện theo đúng quy định của Ngân hàng nhanh chóng và chính xác;
 • Tổ chức tiếp nhận hồ sơ thanh toán quốc tế và phân công nhân sự chuyển hồ sơ cho Đơn vị đầu mối theo quy định của Ngân hàng trong từng thời kỳ thực hiện;
 • Tổ chức lập và xác nhận các hợp đồng mua/ bán ngoại tệ;
 • Ký kiểm soát các nghiệp vụ liên quan đến thu phí dịch vụ, các chứng từ kế toán liên quan;
 • Theo dõi sự biến động về số lượng, doanh số giao dịch của khách hàng, số dư về tình hình huy động tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi thanh toán để kịp thời báo cáo cấp quản lý và có đề xuất cụ thể biện pháp cải thiện;
 • Điều phối công việc trong phạm vi được phân công, hỗ trợ các Giao dịch viên khi có vướng mắc về nghiệp vụ, chăm sóc khách hàng;
 • Kiểm tra việc bảo quản, lưu trữ hồ sơ mở tài khoản, upload chữ ký khách hàng. Kiểm tra chứng từ giao dịch và tuân thủ công tác lưu trữ theo đúng quy định của Ngân hàng;
 • Kiểm tra cân đối, phát hiện và điều chỉnh kịp thời các tài khoản mở sai hoặc sử dụng chưa chính xác.

2. Kế toán và Ngân quỹ:

 • Tổ chức thực hiện và kiểm soát hoạt động hạch toán kế toán;
 • Tổ chức và kiểm soát việc thực hiện thu chi tiền mặt với khách hàng, đảm bảo nhanh chóng, chính xác, đúng quy định nghiệp vụ ngân quỹ;
 • Quản lý chi phí điều hành của PGDĐT;
 • Quản lý điều hành thanh khoản tại đơn vị theo quy định;
 • Kiểm tra các số liệu kế toán phát sinh hàng ngày và thực hiện tốt chế độ báo cáo kế toán;
 • Tổ chức lưu trữ, bảo quản chứng từ kế toán theo quy định;
 • Tổ chức lưu trữ, bảo quản và giao nhận bản chính giấy tờ sở hữu tài sản của khách hàng, bản chính tờ trình đề xuất cho vay và các giấy tờ khác theo quy định.

Nhiệm vụ khác:

 • Cập nhật các sản phẩm mới của ngân hàng, phổ biến cho CBNV trực thuộc giới thiệu và bán sản phẩm;
 • Tham gia công tác tiếp thị & phát triển khách hàng mới (tiền gửi, tiền vay), quản lý duy trì quan hệ khách hàng cũ;
 • Tổ chức đảm bảo sử dụng khuôn dấu của PGDĐT; đảm bảo an toàn kho quỹ, an toàn cho PGDĐT theo đúng quy định;
 • Hỗ trợ Giám đốc xây dựng, triển khai, giám sát kế hoạch hoạt động của PGDĐT và các công tác báo cáo kết quả hoạt động theo yêu cầu; tổng hợp và đề xuất cho TPGDĐT, Ban Giám đốc CN các biện pháp khắc phục các khó khăn trong công tác, nâng cao hiệu quả hoạt động của PGDĐT;
 • Kiểm tra giám sát hoạt động của nhân viên cấp dưới. Hướng dẫn, đào tạo và kèm cặp nhân viên;
 • Thực hiện các công việc khác theo phân công cụ thể của TPGDĐT, Ban Giám đốc CN hoặc theo các quy chế, quy trình nghiệp vụ có liên quan;
 • Hỗ trợ Giám đốc xây dựng, duy trì và phát triển mối quan hệ với các cơ quan nhà nước, cơ quan quản lý ngành, địa phương;
 • Quản lý và bảo mật USER đăng nhập vào hệ thống, kiểm tra giám sát việc thực hiện của CBNV nhằm đảm bảo an toàn, phòng tránh rủi ro lạm dụng;
 • Các quyền hạn khác theo quyết định phân quyền, ủy quyền, phân công phụ trách của Ban lãnh đạo Ngân hàng trong từng thời kỳ.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

1. Bằng cấp, chứng chỉ

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Ngoại thương hoặc các chuyên ngành tương đương.
 • Chứng chỉ tiếng anh Trình độ C trở lên; khả năng giao tiếp tiếng Anh tốt, đọc hiểu tài liệu liên quan

2. Kinh nghiệm làm việc

Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính tín dụng, ngân hàng, trong đó có 01 năm đảm nhận công tác quản lý, kiểm soát giao dịch.

3. Yêu cầu, kỹ năng khác

 • Hiểu biết diễn biến tình hình kinh tế xã hội trong và ngoài nuớc
 • Hiểu biết về tình hình hoạt động kinh doanh các đối thủ trên địa bàn
 • Có kiến thức pháp luật vững vàng liên quan đến các hoạt động kinh doanh, đặc biệt trong lĩnh vực kinh doanh tài chính, ngân hàng
 • Quản lý, điều hành, lập kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện
 • Xây dựng mạng lưới quan hệ với khách hàng, cơ quan Nhà nước
 • Giao tiếp, thuyết phục, đàm phán
 • Phân tích tài chính, tổng hợp thông tin
 • Xử lý tình huống, giải quyết vấn đề
 • Có tầm nhìn, khả năng phân tích, dự báo tốt
 • Có khả năng phán đoán, nhận xét tốt


Link gốc: [***]
Mô tả ngắn về Nhà tuyển dụng
Ngân hàng Bản Việt hay còn gọi là Viet Capital Bank, đây là ngân hàng Thương mại cổ phần TMCP. Ngân hàng được thành lập từ năm 1992, nhưng lúc này có tên gọi khác là TMCP Gia Định. Bản Việt là ngân hàng với 100% vốn trong nước và không có vốn nước ngoài.