Techcombank tuyển dụng: Giám đốc Cao cấp Hoạch định và Quản trị chiến lược [***] Toàn thời gian Job

25-05-2023 00:01   Ngân hàng   Toàn Quốc   773 lượt xem Reference: 32764
Chi tiết về Tin tuyển dụng

Mục tiêu

Người đảm nhận vị trí này sẽ dẫn dắt và quản lý chức năng hoạch định và quản lý chiến lược, bao gồm nhưng không giới hạn đối với việc xây dựng chiến lược, thực thi chiến lược và quản lý nhóm. Người đảm nhận vị trí này sẽ làm việc chặt chẽ với Giám đốc Khối CLPT và Giám đốc cao cấp Quản lý và Phát triển Chiến Lược để:

- Xây dựng chiến lược 5 năm cho ngân hàng
- Quản lý và giám sát hiệu quả hoạt động so với chiến lược
- Xây dựng kế hoạch truyền thông
- Dẫn dắt, điều phối quá trình lập kế hoạch hàng năm và xây dựng KRA

Trách nhiệm chính (1)

1. Phát triển và thực thi chiến lược
Phối hợp chặt chẽ với Giám đốc Khối CLPT và/hoặc Giám đốc cao cấp Quản lý và Phát triển Chiến lược để:
- Dẫn sắt, điều phối quá trình xây dựng lập kế hoạch chiến lược (5 năm) để phát triển chiến lược tổng thể của toàn ngân hàng, mô hình kinh doanh tiềm năng, CVP và mô hình tài chính với các động lực rõ ràng. Đảm bảo sự liên kết với tầm nhìn và sứ mệnh toàn ngân hàng.
- Làm việc với các Giám đốc kinh doanh để chuyển chiến lược toàn ngân hàng sang chiến lược kinh doanh với sự liên kết rõ ràng và liên kết với chiến lược toàn ngân hàng
- Giám sát nghiên cứu, phân tích, điểm chuẩn và có thể là dự báo:
+ Môi trường kinh tế vĩ mô
+ Đánh giá đối thủ cạnh tranh (hiệu quả hoạt động và hành động)
+ Doanh thu và lợi nhuận toàn thị trường
- Xây dựng KRA với các Khối và đo lường hiệu quả hoạt động dựa trên các chỉ số hiệu quả hoạt động (KRA)
- Dẫn dắt quy trình lập kế hoạch hàng năm với các bên liên quan chính để cung cấp các mục tiêu tổng thể từ trên xuống phù hợp với mục tiêu và khát vọng của ngân hàng, đưa ra quy trình và điều phối quy trình thông qua hợp tác với các bộ phận khác
- Làm việc với Bộ phận Kinh doanh và các bộ phận để tìm hiểu sâu về chiến lược, về các chủ đề thích hợp trong năm đó, để thúc đẩy suy nghĩ sâu hơn về những gì chúng ta đang làm và cách thức hoàn thành
- Xây dựng và duy trì mô hình tài chính (5 năm)
+ Giám sát và hướng dẫn việc phát triển và duy trì mô hình tài chính 5 năm
+ Chỉ ra chỗ nào đang theo đúng chiến lược, chỗ nào chưa theo đúng chiến lược đề ra
- Dẫn dắt thực hiện các dự án đặc biệt, dựa trên ý định chiến lược và / ưu tiên của ngân hàng; phối hợp chặt chẽ với các bên liên quan chính bên trong và bên ngoài - đảm bảo việc bàn giao/ chất lượng thực hiện cao.

Mạng lưới tương tác - Cấp Quản lý

Giám đốc Khối CLPT

Mạng lưới tương tác - Cấp báo cáo

Giám đốc/ Cố vấn/ Chuyên gia/Chuyên viên cao cấp/Chuyên viên, Hoạch định chiến lược Ngân hàng

Mạng lưới tương tác - Quan hệ nội bộ

Giám đốc Khối CLPT; Giám đốc Phát triển và Quản lý chiến lược, Khối CLPT, Văn phòng chuyển đổi, Văn phòng chuyển đổi số, Tài chính – Kế hoạch, các Giám đốc Khối và các nhóm phân khúc/lập kế hoạch

Mạng lưới tương tác - Quan hệ bên ngoài

Các công ty tư vấn hàng đầu (McKinsey, Big 4, Mercer...)

Chân dung Thành công - Bằng cấp, Kinh nghiệm

Kinh nghiệm chuyên môn:
- Có ít nhất 15 năm kinh nghiệm làm việc tại các bộ phận chiến lược / quản lý kinh doanh / MIS (ưu tiên trong lĩnh vực ngân hàng), các công ty tư vấn (bộ phận tư vấn cải thiện cơ hội); Tối thiểu 10 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý
- Ngoại ngữ (tiếng Anh):
- Tốt nghiệp chương trình thạc sĩ / đại học 100% bằng tiếng Anh, hoặc
- IELTS tối thiểu 6.5 / TOEFL 600 hoặc tương đương
Bằng cấp:
- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành kinh tế, tài chính, quản trị kinh doanh. Ưu tiên ứng viên có bằng thạc sĩ / MBA của các trường đại học nước ngoài.


Link gốc: [***]
Mô tả ngắn về Nhà tuyển dụng
Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank)