Techcombank tuyển dụng: Chuyên viên Cao cấp Khách hàng Cá nhân [***] Toàn thời gian Job

24-05-2023 21:00   Ngân hàng   Toàn Quốc   507 lượt xem Reference: 32702
Chi tiết về Tin tuyển dụng

Mục tiêu

Người đảm nhận vị trí chịu trách nhiệm:
- Đảm bảo tư vấn và cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tài chính cá nhân phù hợp với nhu cầu khách hàng, nhằm mang lại trải nghiệm tốt nhất cho Khách hàng.
- Đảm bảo tuân thủ và giảm thiểu rủi ro khi xử lý giao dịch, cung cấp sản phẩm dịch vụ cho khách hàng.

Trách nhiệm chính (1)

1. KHÁCH HÀNG: TƯ VẤN VÀ CUNG CẤP SẢN PHẨM, DỊCH VỤ TÀI CHÍNH CÁ NHÂN PHÙ HỢP VỚI NHU CẦU CỦA KHÁCH HÀNG.
- Tiếp nhận, tìm hiểu các thông tin của khách hàng để tư vấn và cung cấp các sản phẩm, dịch vụ phù hợp với nhu cầu của khách hàng hoặc giới thiệu tới các vị trí theo quy định nhằm mang lại trải nghiệm tốt nhất cho Khách hàng.
- Khai thác, tư vấn, cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tài chính cá nhân phù hợp với nhu cầu khách hàng theo danh sách khách hàng được giao trong từng thời kỳ.
- Phát triển khách hàng theo các kênh bán theo định hướng từng thời kỳ của ngân hàng.
2. SẢN PHẨM and DỊCH VỤ: ĐẢM BẢO VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ, GIÚP MANG TỚI TRẢI NGHIỆM KHÁCH HÀNG TỐT NHẤT
- Thực hiện các giao dịch/ tư vấn theo yêu cầu của Khách hàng một cách chính xác, đầy đủ, nhanh chóng và kịp thời, đảm bảo đúng SLAs và các tiêu chuẩn về Chất lượng dịch vụ.
- Cập nhật thông tin về sản phẩm, quy trình/ quy định, chương trình Marketing, các chiến dịch bán hàng mới và hướng dẫn của Techcombank theo từng thời kỳ nhằm cung cấp dịch vụ của Ngân hàng cho khách hàng tốt nhất.
- Tiếp nhận, giải quyết các yêu cầu, khiếu nại của khách hàng theo đúng quy định của Techcombank.
- Có khuyến nghị đối với các bộ phận liên quan nhằm góp phần cải thiện các vấn đề về sản phẩm, quy trình, chính sách theo từng thời kỳ.

Trách nhiệm chính (2)

3. HỆ THỐNG: TUÂN THỦ VẬN HÀNH and QUẢN LÝ RỦI RO
- Thực hiện công việc theo đúng chính sách, quy trình, quy định, hướng dẫn của Ngân hàng.
- Thực hiện nhận biết thông tin khách hàng cũng như các dấu hiệu cảnh báo trước, trong và sau khi giao dịch của khách hàng, đảm bảo tuân thủ đúng quy trình, quy định của Techcombank và pháp luật.
- Quản lý rủi ro tín dụng, rủi ro vận hành trên danh sách khách hàng được giao theo đúng quy định và hướng dẫn của ngân hàng
- Đảm bảo sự tuân thủ đối với chính sách, quy trình quy chế của Techcombank.
- Tuân thủ quy trình kiểm tra sau vay (kiểm soát mục đích sử dụng vốn của khách hàng, tài sản đảm bảo, tình hình tài chính …). Định kỳ theo quy định của các sản phẩm tín dụng/quy định kiểm soát sau vay thực hiện đánh giá khách hàng, kiểm soát mục đích sử dụng vốn của khách hàng, lập tức thông báo ngay cho các bộ phận liên quan khi khách hàng có vấn đề về tình hình tài chính, khả năng trả nợ, mục đích sử dụng vốn.v.v...
- Nhận diện, báo cáo, tham gia các công tác xử lý rủi ro hoạt động.
- Tuân thủ các quy định về bảo mật thông tin và an ninh thông tin.

Trách nhiệm chính (3)

4. NHÂN SỰ: PHÁT TRIỂN CON NGƯỜI and XÂY DỰNG VHTC
4.1. Phát triển bản thân
- Tham gia đầy đủ các chương trình đào tạo của TCB
- Luôn có tinh thần tự học hỏi trong công việc và cuộc sống
- Chủ động xây dựng kế hoạch phát triển bản thân.
- Luôn có thái độ cởi mở chia sẻ thông tin với người khác and tinh thần sẵn sàng đón nhận thay đổi.
- Làm chủ, chịu trách nhiệm trong công việc, hướng đến kết quả vượt trội.
4.2. Xây dựng VHTC tại đơn vị
- Xây dựng văn hóa gắn kết, khuyến khích đồng nghiệp đạt được thành công.
- Nhận thức đầy đủ về văn hóa tổ chức của Techcombank và thực hiện nhiệm vụ theo tinh thần các giá trị cốt lõi, chuẩn mực hành vi của TCB, thể hiện DNA của Techcomer.
5. QUẢN TRỊ HIỆU QUẢ: QUẢN LÝ KẾ HOẠCH and KẾT QUẢ KINH DOANH
- Xây dựng và thực hiện kế hoạch kinh doanh của cá nhân để đạt được các chỉ tiêu kinh doanh được giao.
(*) Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của GĐ khách hàng cá nhân/ GĐ Chi nhánh

Mạng lưới tương tác - Cấp Quản lý

Giám đốc Khách hàng cá nhân/ Giám đốc Chi nhánh/ Giám đốc Trung tâm kinh doanh trực tiếp

Mạng lưới tương tác - Cấp báo cáo

N/A

Mạng lưới tương tác - Quan hệ nội bộ

Các bộ phận trong Khối RBG và ngoài Khối có liên quan

Mạng lưới tương tác - Quan hệ bên ngoài

Khách hàng cá nhân, đối thủ cạnh tranh…

Chân dung Thành công - Bằng cấp, Kinh nghiệm

- Trình độ đại học với chuyên ngành đào tạo: kinh tế, tài chính, ngân hàng, ngoại thương
- Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Ngân hàng ở vị trí tương đương
- Có kinh nghiệm sử dụng các phần mềm VP, tài chính ngân hàng.
- Trình độ tiếng Anh: Không áp dụng


Link gốc: [***]
Mô tả ngắn về Nhà tuyển dụng
Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank)