Giám đốc quản lý sản phẩm (RB) - DF - DXNB Toàn thời gian Job

16-05-2023 20:31   Ngân hàng   Toàn Quốc   110 lượt xem Reference: 28805
Chi tiết về Tin tuyển dụng

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Mô tả vai trò:

Chịu trách nhiệm cho việc duy trì đặt thứ tự ưu tiên cho backlog của squad, lên kế hoạch, sắp xếp công việc xây dựng một team gắn kết. Product Owner đóng vai trò Squad Leader và thực hiện huấn luyện, đưa ra ý kiến phản hồi và truyền cảm hứng cho các thành viên trong team (không nhất thiết là quản lý trực tiếp của squad).

Trách nhiệm:

 • Chủ quản toàn trình chuỗi giá trị của sản phẩm từ giai đoạn lên ý tưởng đến giai đoạn ra mắt và quản lý vòng đời sản phẩm
 • Giám sát, đánh giá và đưa ra ý kiến góp ý về các hoạt động của squad
 • Thực hiện kiểm thử sản phẩm và quy trình kiểm soát chất lượng chặt chẽ
 • Thấu hiểu sở thích và hành vi khách hàng/người dùng góp phần định hình trải nghiệm sản phẩm thông qua việc thực hiện A/B testing nhằm liên tục tạo vòng lặp cải tiến sản phẩm tiềm năng
 • Tổng hợp phân tích những góc nhìn khác nhau nhằm ra quyết định nhanh
 • Xác định cơ hội và tiềm năng tương lai cho sản phẩm, cùng với đó thúc đẩy đội ngũ, người dùng và các đơn vị kinh doanh liên quan
 • Đóng vai trò như một Squad Leader và xây dựng đội nhóm gắn kết, bằng việc cung cấp những buổi huấn luyện, đưa ra góp ý và truyền cảm hứng cho các thành viên trong team

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

Chuyên môn kinh doanh:

 • Hiểu biết về lĩnh vực kinh doanh liên quan đến sản phẩm
 • Thấu hiểu về mục đích kinh doanh và KPIs của sản phẩm
 • Hiểu các vấn đề mà việc kinh doanh phải đối mặt và có kinh nghiệm xử lý để đưa ra được giải pháp tốt, có tính quy mô và linh hoạt

Chuyên môn công nghệ:

 • Có chuyên môn sâu về lĩnh vực của sản phẩm
 • Có kinh nghiệm tận dụng sức mạnh của công nghệ để thiết kế những sản phẩm sáng tạo, chất lượng, giúp tăng tiềm năng kinh doanh và phục vụ các mục tiêu khác
 • Hiểu biết về những xu hướng mới nhất trong lĩnh vực của sản phẩm và những công nghệ liên quan

Kinh nghiệm Agile/Digital:

 • Có chuyên môn trong phát triển sản phẩm phần mềm và kinh nghiệm dẫn dắt, truyền cảm hứng cho đội phát triển – trong một môi trường “product-led”
 • Có trải nghiệm với việc thực hiện nghiên cứu người dùng, A/B testing, prototyping và phân tích kết quả

Kỹ năng con người:

 • Có động lực cá nhân mạnh mẽ, tinh thần đồng đội và khả năng làm việc nhóm
 • Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề xuất sắc

Tư duy & Hành vi:

 • Có trực giác sản phẩm và khả năng đồng cảm với người dùng
 • Có kinh nghiệm trong việc dẫn dắt và tạo động lực cho các nhóm liên chức năng
 • Liên tục thử nghiệm những giải pháp mới (ngoài những tiêu chuẩn cố hữu)


Link gốc: [***]
Mô tả ngắn về Nhà tuyển dụng
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam là ngân hàng thương mại cổ phần được cấp giấy phép thành lập đầu tiên tại Việt Nam, được thành lập năm 1991 tại thành phố Hải Phòng.