CVCC Phê duyệt tín dụng SSE - MRRN Toàn thời gian Job

19-05-2023 01:32   Ngân hàng   Toàn Quốc   265 lượt xem Reference: 29911
Chi tiết về Tin tuyển dụng

Mô tả công việc

1. Tiếp nhận yêu cầu xác minh thực địa của phòng Phê duyệt tín dụng hoặc thực hiện xác minh thực địa theo nguyên tắc của từng chương trình/giải pháp tín dụng; thực hiện xử lý công việc đảm bảo kịp tiến độ theo yêu cầu và tuân thủ các quy định của MSB.

2. Đánh giá hồ sơ tín dụng và lập báo cáo xác minh thực địa hỗ trợ phòng Phê duyệt tín dụng ra quyết định tín dụng cho Khách hàng

3. Cập nhật các sản phẩm, quy trình, quy định, chính sách tín dụng để đảm bảo tuân thủ đúng quy định và kiểm soát rủi ro tín dụng.

4. Phối hợp tác nghiệp với các bộ phận liên quan:

 • Phối hợp với các bộ phận liên quan (phê duyệt tín dụng, định giá, kiểm soát giải ngân, kiểm soát sau vay…v.v) trong việc xác minh thông tin để đưa ra quyết định tín dụng phù hợp
 • Kịp thời thông báo cho PCGL và lãnh đạo trường hợp phát hiện các gian lận hồ sơ, khách hàng.

5. Theo dõi, báo cáo tình trạng hồ sơ, quá trình xử lý các hồ sơ được giao xử lý

6. Thực hiện các công việc khác được giao

Yêu cầu công việc

1. Trình độ

 • Học vấn: Tốt nghiệp Đại học trở lên Chuyên ngành Tài chính Ngân hàng; Ngoại thương; Kinh tế hoặc lĩnh vực liên quan tới công việc đảm nhiệm
 • Ngoại ngữ: Cấp độ 1: TOEFL 19-45 | IELTS 3.0-4.0 | TOEIC 400-600 hoặc tương đương
 • Tin học văn phòng: Sử dụng thành thạo Tin học văn phòng

2. Kinh nghiệm

 • Kinh nghiệm chuyên môn tối thiểu: 02 năm trong lĩnh vực: Thẩm định tín dụng, xác minh thực địa

3. Kiến thức

 • Kiến thức chung:

  • Am hiểu tổ chức: Am hiểu tổ chức MSB; Nắm chắc vai trò, nhiệm vụ của XMTĐ trong quy trình cấp tín dụng bán lẻ.
  • Am hiểu về lĩnh vực ngành/nghề đang cung cấp: Am hiểu nghiệp vụ XMTĐ đối với tín dụng bán lẻ.
 • Kiến thức chuyên môn:
  • Am hiểu về sản phẩm dịch vụ: Nắm chắc các sản phẩm tín dụng bán lẻ, đặc biệt các sản phẩm phối hợp XMTĐ trong/sau phê duyệt;
  • Am hiểu về chính sách/quy định/quy trình trong đơn vị: Nắm chắc chính sách, quy định, quy trình liên quan đến hoạt động XMTĐ.

4. Kỹ năng/Khả năng

 • Năng lực chung:

  • Giao tiếp & Truyền thông
  • Tư duy Logic
  • Tự nghiên cứu và học hỏi
 • Năng lực chuyên môn:
  • Kỹ năng phân tích và tổng hợp, Khả năng hiểu, áp dụng chính sách/chương trình sản phẩm tín dụng nhằm đánh giá rủi ro tín dụng.
  • Kỹ năng thẩm định và đánh giá khách hàng, các yếu tố tài chính, nhân thân, pháp lý...., đánh giá tính hợp lý giữa thực tế qua xác minh thực địa và thông tin trên bề mặt hồ sơ đối với những hồ sơ thông thường, tương đối phức tạp.


Link gốc: [***]
Mô tả ngắn về Nhà tuyển dụng
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam là ngân hàng thương mại cổ phần được cấp giấy phép thành lập đầu tiên tại Việt Nam, được thành lập năm 1991 tại thành phố Hải Phòng.