CVC Xây dựng mô hình rủi ro tín dụng - MRRB Toàn thời gian Job

04-05-2023 20:31   Ngân hàng   Toàn Quốc   142 lượt xem Reference: 23112
Chi tiết về Tin tuyển dụng

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

1. Xây dựng, rà soát, nâng cấp mô hình đo lường rủi ro Tài chính ( VD: VaR, NII, EVE, Mô hình hành vi thanh khoản, Stress test...): Hỗ trợ thực hiện xây dựng, rà soát và nâng cấp các mô hình đo lường rủi ro

 • Xây dựng, rà soát và nâng cấp các mô hình đo lường rủi ro;
 • Thực hiện văn bản hóa và lưu trữ các tài liệu liên quan đến quá trình xây dựng, rà soát và nâng cấp mô hình (theo quy định nội bộ về quản trị mô hình đo lường rủi ro của Ngân hàng);
 • Xây dựng quy định, quy trình, chính sách, hướng dẫn liên quan đến việc xây dựng/triển khai/rà soát các mô hình đo lường rủi ro;
 • Truyền thông và đào tạo về mô hình đo lường rủi ro;
 • Phân tích, đề xuất việc áp dụng/điều chỉnh/cải tiến các mô hình đo lường rủi ro.

2. Xây dựng và nâng cấp cơ sở dữ liệu, công cụ và hệ thống phục vụ đo lường rủi ro Tài chính:

 • Phối hợp thực hiện xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ mục đích đo lường rủi ro; bao gồm: xác định các yêu cầu về dữ liệu, thực hiện kiểm tra dữ liệu, văn bản hóa và lưu trữ toàn bộ các tài liệu liên quan đến việc xây dựng cơ sở dữ liệu;
 • Phối hợp thực hiện xây dựng, nâng cấp các công cụ và hệ thống đo lường rủi ro:
  • Xây dựng yêu cầu người dùng (URD), xây dựng test case, thực hiện kiểm tra hệ thống (UAT), xây dựng/điều chỉnh hướng dẫn sử dụng công cụ / hệ thống;
  • Thực hiện truyền thông và đào tạo việc sử dụng các công cụ, hệ thống đo lường rủi ro;
  • Văn bản hóa và lưu trữ các tài liệu liên quan đến việc xây dựng, nâng cấp công cụ / hệ thống, hướng dẫn sử dụng công cụ / hệ thống, đào tạo người dùng.

3. Giám sát và báo cáo việc vận hành các công cụ, hệ thống đo lường rủi ro Tài chính: Tham gia quản trị/ giám sát và báo cáo việc vận hành các công cụ, hệ thống đo lường rủi ro:

 • Phối hợp thực hiện hỗ trợ Đơn vị kinh doanh và giải đáp thắc mắc cho người dùng (trong phạm vi công việc của bộ phận) trên cơ sở hiểu biết về chức năng của công cụ/ hệ thống và các tài liệu, văn bản có liên quan;
 • Phát hiện, tiếp nhận, tổng hợp và hỗ trợ giải quyết những phát sinh, bất cập trong quá trình áp dụng mô hình, công cụ, hệ thống đo lường rủi ro;
 • Phối hợp thực hiện giám sát và báo cáo rủi ro hoạt động tiềm tàng liên quan đến công cụ / hệ thống (hành vi người dùng, các lỗi phát sinh của hệ thống....)
 • Hỗ trợ chỉnh sửa / đưa ra yêu cầu chỉnh sửa công cụ và hệ thống; Kiểm thử công cụ / hệ thống sau khi điều chỉnh / chỉnh sửa; Văn bản hóa và lưu trữ toàn bộ các tài liệu liên quan.

4. Đào tạo nội bộ:

 • Nghiên cứu và chia sẻ các nội dung theo chủ đề đào tạo theo phân công

5. Thực hiện các công việc khác được giao

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

1. Trình độ

 • Học vấn: Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành: tài chính, kinh tế, ngân hàng, toán. Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp ngành: toán tài chính, toán kinh tế, kinh tế lượng, toán tin; Ưu tiên các ứng viên tốt nghiệp tại nước ngoài hoặc có bằng Thạc sỹ;
 • Ngoại ngữ: Tiếng anh cấp độ từ A2 trở lên hoặc tương đương
 • Tin học: Thành thạo về tin học văn phòng (MS Word, MS Excel, Outlook, Power Point ...), ưu tiên ứng viên có khả năng sử dụng 1 trong các phần mềm phân tích và xử lý dữ liệu (như SQL, SPSS, SAS, STATA,....), ngôn ngữ lập trình (VBA, Matlab,...);

2. Kinh nghiệm

 • Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm liên quan đến xây dựng, kiểm định mô hình rủi ro/ phân tích rủi ro/phân tích và thống kê số liệu, hoặc làm việc trong lĩnh vực Tài chính/ Ngân hàng

3. Kiến thức

 • Kiến thức chung:
  • Có kiến thức về Ngân hàng và các sản phẩm của Ngân hàng
 • Kiến thức chuyên môn:
  • Ưu tiên ứng viên có hiểu biết về xây dựng mô hình rủi ro và quản lý rủi ro thị trường, rủi ro thanh khoản, rủi ro lãi suất sổ ngân hàng
  • Ưu tiên ứng viên có hiểu biết về Basel II.

4. Năng lực

 • Năng lực hành vi/Thái độ: Có tinh thần trách nhiệm; Khả năng chủ động trong công việc
 • Năng lực chung: Khả năng tư duy logic; Khả năng phân tích và định lượng; Khả năng nghiên cứu/học hỏi để làm việc hiệu quả
 • Năng lực quản lý/lãnh đạo: Khả năng đánh giá vấn đề; Khả năng giải quyết vấn đề
 • Năng lực chuyên môn: Khả năng nghiên cứu, phân tích số liệu

5. Các yêu cầu khác

 • Có khả năng thích nghi với môi trường tốt, gắn bó lâu dài với tổ chức


Link gốc: [***]
Mô tả ngắn về Nhà tuyển dụng
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam là ngân hàng thương mại cổ phần được cấp giấy phép thành lập đầu tiên tại Việt Nam, được thành lập năm 1991 tại thành phố Hải Phòng.